លុយ

អតិផរណាគឺជាអ្វី? What is inflation?

 

នៅហ្ស៊ីមបាវេ,

1លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើចេញគោលនយោបាយហិង្សាមួយដោយតម្រូវអោយជនជាតិស្បែកខ្មៅត្រូវតែប្រគល់ដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។

2 ជនបរទេសទាំងអស់បានចាកចេញ ទ្វារប្រទេសត្រូវបានបិទ

3 ប្រជាជនក្នុងតំបន់គ្មានជំនាញសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម គ្រោះរាងស្ងួតបានកើតឡើង ជាលទ្ធផលធ្វើអោយមានកង្វះខាតម្ហូបអាហារ

4 គ្មានស្បៀងអាហារ ដូច្នេះម្ហូបអាហារមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់

5 គ្មានប្រាក់ដូច្នេះធនាគារបានបោះពុម្ពលុយច្រើន

6 លោកប្រធានាធិបតី ចេញច្បាប់អោយអ្នកលក់ទាំងអស់លក់ក្នុងតំលៃថោក នៅតែគ្មានទំនិញ។ មនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារ

7 ប្រាក់បាត់បង់តម្លៃ។ នេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ

8 ប្រជាជនបានចាប់ផ្តើមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដូចការឆក់ប្លន់ប៉ូលីសឈប់ធ្វើការ វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់

9 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកស្ទើរតែគ្មានតម្លៃ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើវានៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ហើយជំនួសដោយដុល្លារឬរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងសព្វថ្ងៃនេះ។

 

អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ 1 ដុល្លារអាមេរិកគឺ 35,000,000,000,000,000 ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេនៅឆ្នាំ 2015 ។

 

What is inflation?

 

Why many 0s on moneynotes in Zimbabwe and Hungary?

 

The reason is called inflation, meaning the price for goods is rising.

 

If it goes too high suddenly, it’s called hyperinflation.

 

Let’s see what happened in those countries.