កម្ចី

ពីរបៀបប្រើវេបសាយរបស់យើង How to apply for a loan from spean-kh.com

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបប្រើវេបសាយរបស់យើង។

 

 

ជាដំបូង សូមជ្រើសរើសកម្ចីដែលអ្នកចង់បាន។

 

 

អ្នកអាចចុះឈ្មោះជាមួយគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។

 

បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញ បញ្ជីនៃប្រាក់កម្ចីដែលអ្នកចង់ខ្ចី។

លទ្ធផលនឹងលោតចាប់ពី អត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតទៅ។

 

ជ្រើសរើសច្រើនពេក មែនទេ? សូមកុំភ័យ អ្នកអាចប្រើFilter។

 

សូមចូលទៅFliter ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់។

 

ដើម្បីមើលការពន្យល់ សូមចុច “លម្អិត” ។

 

ដើម្បីលោតទៅគេហទំព័ររបស់ធនាគារ សូមចុចលើ “មើលបន្ថែម»។

 

ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី តាមរយៈវេបសាយរបស់យើងហើយ។

 

បន្ទាប់ពីអ្នកចុច “ដាក់ស្នើ”, ខាងធនាគារនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ។

 

ងាយស្រួលណាស់មែនទេ?

 

 

ប៉ុន្តែកុំភ្លេច, វាកាន់តែលឿនជាងមុន ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមុន។

 

English available on next page